โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)


หมู่ที่ 4 บ้านจูงนาง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055-333032

อารยธรรม การศึกษาและการอธิบายเกี่ยวกับอารยธรรม 7 ระดับในจักรวาล

อารยธรรม

อารยธรรม ในนิยายวิทยาศาสตร์ของหลิว จื้อซิน เรื่องดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก สามารถบรรลุการเดินทางระหว่างดวงดาวขนาดใหญ่ เอาชนะมนุษย์ด้วยน้ำเพียงหยดเดียว และทำลายเรือรบระหว่างดวงดาวมากกว่า 2,000 ลำในทันทีต่อหน้าไตรโซลารัน มนุษย์ปรากฏตัวขึ้น ทำไมมนุษย์ถึงหมดหนทาง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับระดับของอารยธรรม ตามคำอธิบายในนวนิยายไตรโซลารัน

อยู่ในอารยธรรมระดับที่ 2 ในขณะที่มนุษย์ในยุคสุดท้ายได้มาถึงอารยธรรมระดับที่ 1 และมีความแตกต่างของอารยธรรมในระดับทั้งหมดระหว่างพวกเขา ถ้าเราบอกว่าเรายังมีพลังเพียงเล็กน้อยที่จะต่อสู้ต่อหน้าอารยธรรมระดับ 2 เราก็เป็นเหมือนมดต่อหน้าอารยธรรมระดับ 7 แล้วอารยธรรมคืออะไร แบ่งเป็นกี่ระดับ มนุษย์จัดอยู่ในอารยธรรมระดับใด ความสุดยอดน่ากลัวขนาดไหน เราจะตอบคำถามเหล่านี้ทีละข้อในคำอธิบายต่อไปนี้

อารยธรรมเป็นผลผลิตของพัฒนาการของสังคมมนุษย์จนถึงระยะหนึ่งเกิดจากการประดิษฐ์อักษร การก่อตั้งครอบครัวคู่สมรส และการเกิดขึ้นของชนชั้น เป็นรูปแบบและสถานะของการดำรงอยู่ของมนุษย์หรือผู้ที่มีถึงระดับปัญญา หมายถึง การดำรงอยู่อย่างมีวัฒนธรรมระดับสูง สำหรับเรา คำอธิบายดังกล่าวอาจค่อนข้างเป็นนามธรรม ในแง่ของคนธรรมดาอารยธรรมคือมนุษย์แยกตัวออกจากสังคมป่าเถื่อน

จากกฎแห่งป่าเถื่อนสู่การปฏิบัติตามบรรทัดฐานพฤติกรรมทางสังคมที่มีอารยธรรมตั้งแต่การกำเนิดขึ้นของสังคมตั้งแต่เริ่มแรกของมนุษย์ จากการสร้างตัวละครตัวแรกโดยคังเจี๋ย และจากจุดเริ่มต้นของมนุษย์ไปสู่การแบ่งชนชั้น ทั้งหมดนี้คือการเกิดขึ้นของอารยธรรมในโลกมนุษย์ ลักษณะเด่นและเป็นพื้นฐานที่สุดของอารยธรรมคือ ศีลธรรม และที่ใดมีศีลธรรม

อารยธรรมก็จะเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2507 นิโคไล คาร์ดาเชฟ นักดาราศาสตร์ชาวโซเวียตแบ่งออกเป็น 3 ระดับ และคนรุ่นหลังแบ่งอารยธรรมออกเป็น 4 ระดับตามปริมาณอารยธรรมและทรัพยากรที่เขาใช้ไป 7 ระดับ นี้คืออะไรกันแน่ มาศึกษาข้อมูลกัน อารยธรรมระดับ 1 เรียกอีกอย่างว่า อารยธรรมดาวเคราะห์ คุณสามารถเชื่อได้หรือไม่ อารยธรรมนี้มีความสามารถในการสร้างเมืองในมหาสมุทร

พวกเขาสามารถใช้แหล่งพลังงานทั้งหมดบนโลก ลม น้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และอื่นๆ ภัยธรรมชาติที่มนุษย์พยายามหลีกเลี่ยงด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดก็สามารถควบคุมได้ อารยธรรม ระดับ 2 ยังเป็นอารยธรรมดวงดาวเกี่ยวกับอารยธรรมระดับนี้ มีอุปกรณ์ทรงกลมไดสันเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายความว่าอารยธรรมระดับที่ 2 นั้นเปรียบเสมือนทรงกลมไดสันที่ห่อหุ้มดาวทั้งดวง

และสามารถดึงเอาพลังงานทั้งหมดของดาวมาใช้เองได้ อารยธรรมระดับที่ 3 เรียกอีกอย่างว่า อารยธรรมระหว่างดวงดาว สิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดสามารถใช้กระสวยอวกาศในกาแล็กซีได้ และแรงต้านแรงโน้มถ่วงของพวกมันก็อยู่ในระดับสูง และพวกมันสามารถกระโดดอวกาศระยะสั้นในกาแล็กซีได้ ในอารยธรรมนี้ โรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอีกต่อไป แต่พวกเขายังคงแสวงหาความเป็นอมตะ

อารยธรรมระดับ 4 คืออารยธรรมจักรวาล อารยธรรมแบบนี้ยิ่งไม่น่าเชื่อ มนุษย์ใช้เวลาหลาย 100 ปีในการบินจากโลกสู่อวกาศต่อหน้าอารยธรรมนี้ กาแล็กซีทั้งหมดในจักรวาลอยู่ภายใต้การดูแลของมัน แต่ดูเหมือนว่าพวกมันกำลังพัฒนาอารยธรรมจักรวาล ท้ายที่สุด อารยธรรมระดับ 4 ส่วนใหญ่จะพินาศในที่สุด อารยธรรมระดับที่ 5 เกิดจากอารยธรรมระดับที่ 4 จำนวนน้อยที่ทำลายข้อจำกัด

เราเรียกอารยธรรมนี้ว่า พระเจ้า การสร้างมนุษย์ของนฺหวี่วาเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของอารยธรรมนี้ พวกเขาสามารถสร้างชีวิตและปลูกฝังอารยธรรมระดับต่ำ และพวกเขาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงมิติเดียวอีกต่อไป แต่สามารถส่งผ่านไปมาระหว่างมิติต่างๆ อารยธรรมระดับที่ 6 นั้นมีอยู่ของเทพผู้ยิ่งใหญ่ พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตและอนาคตได้ และพวกเขาสามารถเดินทางในมิติต่างๆ

อารยธรรม

ในพื้นที่ต่างๆ ในระดับหนึ่ง อารยธรรมนี้ได้บรรลุความเป็นอมตะที่แท้จริงแล้ว และอารยธรรมระดับที่ 7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจนถึงตอนนี้ สูงกว่าอารยธรรมทั้งหมดข้างต้น ซึ่งน่ากลัวเกินจินตนาการของมนุษย์ เราเรียกอารยธรรมนี้ว่า อารยธรรมแห่งการสร้างสรรค์ คุณเคยสงสัยไหมว่ามนุษย์มาจากไหน โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครสร้างกฎของธรรมชาติ สำหรับมนุษย์แล้ว ปัญหาเหล่านี้เป็นปริศนาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เป็นเวลาหลายพันปี

หรือหลายหมื่นล้านปี และนักวิทยาศาสตร์ได้ให้คำอธิบายสำหรับปริศนาเหล่านี้ นั่นคืออารยธรรมระดับที่ 7 อารยธรรมนี้ก็เหมือนกับชื่อของมัน คืออารยธรรมแห่งการสร้าง เป็นทั้งเอกลักษณ์และเป็นนิรันดร์ ถ้าเราพิจารณาจักรวาลโดยรวม อารยธรรมระดับที่ 7 ก็อยู่นอกจักรวาล และมันได้เปลี่ยนจากมุมมองที่ 1 ไปสู่มุมมองที่ 3 ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมจักรวาลทั้งหมดหรือการกำหนดกฎธรรมชาติ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำของเขา

กล่าวคือ จากระดับมหภาคไปจนถึงระดับจุลภาค จากเวลาสู่อวกาศ ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นโดยเขา สำหรับอารยธรรมระดับที่ 7 จักรวาลเปรียบเสมือนเกมในมือของเขา และเขาเป็นผู้สร้างเกม ตราบเท่าที่เขาต้องการ เขาสามารถเขียนโปรแกรมและเปลี่ยนกฎของเกมได้ตามต้องการ ในสายตาของเขาจักรวาลเป็นเพียงโปรแกรม จักรวาลไม่มีสิทธิ์พูด เขาสามารถสร้างสิ่งอื่นได้และสร้างจักรวาลใหม่ได้

อารยธรรมระดับที่ 7 สามารถใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูงต่างๆ ในจักรวาล เพื่อเปลี่ยนรูปร่างของร่างกาย ร่างกายนี้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเป็นอมตะ และไม่สามารถอธิบายอีกต่อไปว่าเป็นร่างกายที่มีเลือดเนื้อ ทรัพยากรทั้งหมดในจักรวาลถูกใช้โดยมันเช่นเดียวกับมนุษย์ที่ใช้ลม น้ำ และดวงอาทิตย์ และอารยธรรมระดับที่ 7 ก็ใช้แนวคิดเดียวกันตั้งแต่อารยธรรมระดับที่ 1 จนถึงระดับที่ 6

บทความที่น่าสนใจ : เครื่องชนอนุภาค ศึกษาและอธิบายเรื่องเครื่องชนอนุภาคในการสร้างหลุมดำ

บทความล่าสุด